เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 21 มี.ค. 2560 ]153
102 ประกาศเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]187
103 สรุปผลการตรวจวิเศราะห์คุณภาพน้ำบริโภค โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่เสี่ยง ปี2560 จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ย. 2559 ]145
104 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสาย ข้างบ้านนายบำรุง ชัยทิพย์) ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2559 ]208
105 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย (หอกระจายข่าวแบบไร้สาย) พร้อมติดตั้ง [ 26 พ.ค. 2557 ]161
106 แจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]449
107 ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]203
108 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 เม.ย. 2557 ]162
109 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 ก.พ. 2557 ]152
110 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 7 ก.พ. 2557 ]150
111 โครงการจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน 82 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด [ 27 ส.ค. 2556 ]175
112 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 4 ก.ค. 2556 ]150
113 การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ก.ค. 2556 ]169
114 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 [ 22 พ.ค. 2556 ]147
115 เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 มิ.ย. 2555 ]168
116 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อเมตร (ต่อเดือน) เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่ารายปี [ 8 มี.ค. 2555 ]176
117 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 23 ก.ค. 2554 ]162
 
|1|2|3|4|5หน้า 6