เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยใช้หลัก 6 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา อบายมุข) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีการออกกำลังกายให้มากขึ้น และต่อเนื่อง ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายและป้องกัน ต่อต้านระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติด เพิ่มความเข้มแข็งในชุมชน ทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างรายและจิตใจ จึงได้จัดโรงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ขึ้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

เริ่มลงทะเบียนตั้่งแต่เวลา 04.30 น.

ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.

จุดปล่อยตัว สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถมาลงทะเบียนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดและเส้นทางการวิ่ง ตามเอกสารด้านล่างนี้    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
 
โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ