เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
------------------------------------------------
ด้วยอำเภอด่านขุนทด ได้รับแจ้งจาก จังหวัดนครราชสีมา ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วัน จันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นพิเศษอีก 1 วัน ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 5 วัน ตั้งแต่วัน เสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2562- วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 สำนักทะเบียนอำเภอด่านขุนทด และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด จะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จึงขอประขาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ