เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด [ 13 ก.ย. 2564 ]22
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]23
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ส.ค. 2564 ]24
4 โครงการ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 พระไม่ทิ้งโยม อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ [ 9 ส.ค. 2564 ]22
5 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7916/2564 เรื่อง มาตรการในเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2564 ]32
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 27 ก.ค. 2564 ]20
7 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.ค. 2564 ]21
8 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 19 ก.ค. 2564 ]16
9 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) [ 19 ก.ค. 2564 ]17
10 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 19 ก.ค. 2564 ]17
11 ประกาศโรงพยาบาลด่านขุนทด [ 19 ก.ค. 2564 ]18
12 ประชาสัมพันธ์จากการประปา สาขาบำเหน็จณรงค์ [ 19 ก.ค. 2564 ]16
13 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับสถานประกอบกิจการที่จัดที่พักอาศัยให้กับลูกจ้างในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) [ 18 ก.ค. 2564 ]16
14 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา มีผลบังคับใช้ 12 กรกฎาคม 2564 ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด [ 13 ก.ค. 2564 ]16
15 แจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 [ 10 ก.ค. 2564 ]16
16 คำแน่ะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 [ 9 ก.ค. 2564 ]18
17 ทำความรู้จัก “ชื่อใหม่” ไวรัสโควิดกลายพันธุ์ [ 2 ก.ค. 2564 ]16
18 การป้องกันโรคลัมปี สกิน [ 24 มิ.ย. 2564 ]17
19 การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด [ 18 มิ.ย. 2564 ]17
20 ประชาสัมพันธ์ ภายในเดือน มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด จะออกให้บริการเกี่ยวกับการขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2564 [ 6 มิ.ย. 2564 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13