เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]5
2 เรื่อง แนวทางขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]39
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]10
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 มี.ค. 2566 ]5
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]14
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองกราด พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]11
7 คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ก.พ. 2566 ]10
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]9
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 1 ก.พ. 2566 ]11
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2566 ]12
11 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองกราด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2566 ]11
12 ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]17
13 ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส [ 2 ม.ค. 2566 ]12
14 ขอเชิญบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง [ 30 ธ.ค. 2565 ]9
15 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]27
16 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]25
17 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]24
18 คำสั่ง กำหนองานและมอบหมายหน้าที่ความรับผืดชอบกองสวัสดิการสังคม [ 14 ต.ค. 2564 ]70
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ส.ค. 2564 ]158
20 โครงการ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 พระไม่ทิ้งโยม อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ [ 9 ส.ค. 2564 ]160
 
หน้า 1|2|3|4|5|6