เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
  ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิการในเขตเทศบาล...[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 28]
 
  ดำเนินการลอกท่อระบาย หมู่ที่ 15[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 31]
 
  ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองก...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 44]
 
  ดำเนินโครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผัก...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 33]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1...[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการ"บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง"[วันที่ 2020-04-28][ผู้อ่าน 23]
 
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล...[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 41]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำชุมชนใหม่แหลมทอง ตัดแ...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 32]
 
   ดำเนินการติดตั้งป้ายผ้า เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือน...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 34]
 
  เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมการพัฒ...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 33]
 
  นางปาริฉัตร อินทรสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครรา...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 34]
 
  นางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด...[วันที่ 2020-04-21][ผู้อ่าน 30]
 
  ออกซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนและหลังคาศูนย์พัฒน...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 27]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 32]
 
  ออกตัดกิ่งไม้ออกจากถนน ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย และโรงเ...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 32]
 
  เกิดเหตุวาตภัยฝนฟ้าคะนอง และลมกระโซกแรง ต้นไม้ล้มข...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 32]
 
  เปลี่ยนผ้าองค์ท้าวสุรนารีย(คุณย่าโม) และเปลี่ยนผ้า...[วันที่ 2020-04-13][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการบ้านนี้มีรัก  ปลูกผักกินเอง ตามแนวพระราชดำร...[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกั...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 28]
 
  ตั้งจุดตรวจห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22....[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 34]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในวัดหนองกราดหลังจากมีงานสีดำใน...[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 30]
 
  ตรวจคัดกรอง พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเป็นประจำท...[วันที่ 2020-04-04][ผู้อ่าน 33]
 
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแม่ค้าในตลาดสดเทศบ...[วันที่ 2020-04-04][ผู้อ่าน 34]
 
  คัดกรองแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่ม...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 30]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9