เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วยเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ได้กำหนดจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเองโดย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัด หนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารด้านล่างนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้มราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566
 
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ