เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
  ร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ปฏิทินในการปฏิบัติงานและก...
      

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนอง...

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม...
      

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

  ประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี พ.ศ. 2563
      

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนอ... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551