เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด  เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองกราด จะประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด จึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
 
02
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2561