เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และผู้ที่จะเช้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา เกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมาจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้
- ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป
- จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ