เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


เรื่อง ขอรับบริจาคโลหิต

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอรับบริจาคโลหิต
-------------------------------
** ด้วยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 5 กำหนดออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
* * เทศบาลตำบลหนองกราด จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
** จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ เรื่อง ขอรับบริจาคโลหิต
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2562