เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2557  ในวันอังคารที่  22  เมษายน  2557  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี  (ลานย่าโม)  เทศบาลตำบลหนองกราด  โดยมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บิการฉีดวัคซีน,ฉีดยาคุมกำเนิด,และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว  พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของสุนัข-แมว และผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อสร้างความเข้าใจให้มีการป้องกัน  และลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า    เทศบาลตำบลหนองกราด  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมโครงการฯ   ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน     เอกสารประกอบ ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2557