เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2872/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

ขอแจ้งสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ให้ถือปฏิบัติทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ    เอกสารประกอบ

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2872/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ