เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ,2563

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองกราด จะประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  ในวันที่  4 มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น.  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สภาเทศบาลกำหนด    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ,2563
 
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่มรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่มรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ