วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
จ้างเครื่องจักกลฯ เพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบริเวณปากบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียงและเวทีพร้อมไฟแสงสว่างบนเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของหมู่ที่ 13 บ้านหนองยายหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของหมู่ที่ 14 บ้านสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของหมู่ที่ 15 บ้านใหม่แหลมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของหมู่ที่ 16 บ้านเทวานิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของหมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ช่วงฟาร์มไก่ป้ารัช - สุดเขตเทศบาล) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง