เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 26 ต.ค. 2563 ]170
2 แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2563 ]130
3 คำร้องทั่วไปงานทะเบียนราษฎร [ 1 ต.ค. 2563 ]135
4 คำร้องทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2562 ]176
5 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 4 ขวบ [ 1 ต.ค. 2562 ]185
6 คำร้องทั่วไปกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]185
7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]170
8 คำร้องทั่วไปสำนักปลัดและขอดูกล้องวงจรปิด [ 1 ต.ค. 2562 ]184
9 แบบคำขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 ต.ค. 2562 ]185
10 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ขวบ [ 1 ต.ค. 2562 ]168
11 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 1 ต.ค. 2562 ]146