เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]7
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]51
3 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]22
4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]23
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]20
6 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]22
7 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]22
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]20
9 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]18
10 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]8