เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]37
2 หนังสือรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล [ 7 ธ.ค. 2565 ]14
3 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมและผลการใช้จ่ายงบประมาณ [ 7 ธ.ค. 2565 ]16
4 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ [ 7 ธ.ค. 2565 ]14
5 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองสวัสดิการสังคม) [ 29 ต.ค. 2561 ]205
6 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (สำนกปลัดเทศบาล) [ 29 ต.ค. 2561 ]222
7 รายงานผลแผนดำเนินการประจำปี 2561 (กองการศึกษา) [ 26 ต.ค. 2561 ]177
8 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ย. 2561 ]206