เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 16 ตุลาคม 55 [ 16 ต.ค. 2555 ]137
2 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งงที่ 2 ปี 2555 [ 11 ต.ค. 2555 ]147
3 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 11 ตุลาคม 2555 [ 11 ต.ค. 2555 ]139
4 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งงที่ 3 ปี 2555 [ 24 ส.ค. 2555 ]147
5 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งงที่ 2 ปี 2555 [ 22 ส.ค. 2555 ]150
6 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ปี 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]136
7 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งงที่ 1 ปี 2555 [ 15 ส.ค. 2555 ]137
8 สำเนารายงานการประชุมชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม 2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]147
9 สำเนารายงานการประชุมชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]140
10 สำเนารายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]149
11 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]140
12 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]141
13 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]150
14 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]142