เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานการประชุม เพื่อติดตามงาน ครั้งที่ 3/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]13
2 สำเนารายงานการประชุมเพื่อติดตามภารกิจและงานที่มอบหมาย ครั้งที่ 2/2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]13
3 สำเนารายงานการประชุม เพื่อติดตามภารกิจและงานที่มอบหมาย ครั้งที่ 1 /2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]14
4 สำเนารายงานการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]14
5 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 16 ตุลาคม 55 [ 16 ต.ค. 2555 ]153
6 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งงที่ 2 ปี 2555 [ 11 ต.ค. 2555 ]167
7 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 11 ตุลาคม 2555 [ 11 ต.ค. 2555 ]158
8 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งงที่ 3 ปี 2555 [ 24 ส.ค. 2555 ]170
9 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งงที่ 2 ปี 2555 [ 22 ส.ค. 2555 ]167
10 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ปี 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]154
11 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งงที่ 1 ปี 2555 [ 15 ส.ค. 2555 ]157
12 สำเนารายงานการประชุมชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม 2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]166
13 สำเนารายงานการประชุมชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]155
14 สำเนารายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]172
15 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]161
16 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]163
17 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]169
18 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 [ 11 ต.ค. 2553 ]159