เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายกำลังเอก หมู่ที่ 13 [ 18 เม.ย. 2566 ]10
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 7 เม.ย. 2566 ]4
3 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล.ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - ถนนเทศบาลสายหนองกราด 3 [ 26 ธ.ค. 2561 ]227
4 ประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]163
5 การเปิดเผยราคากลางรถขยะ [ 8 พ.ย. 2561 ]165
6 ประกาศจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 6 ส.ค. 2561 ]196
7 ประกาศราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง [ 11 ก.ค. 2561 ]167
8 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 มิ.ย. 2561 ]168
9 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายแก้ว เสิดขุนทด) [ 21 ส.ค. 2560 ]189
10 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลตำบลข้างบ้านนายเฉลิม อยู่จัตุรัส) ชุมชนโกรกเสมอ หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2560 ]166
11 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ส.ค. 2560 ]155
12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง และทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ชุมชนโกรกสมอ) หมู่ที่ 4 [ 31 ก.ค. 2560 ]169
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ชุมชนสุขสันต์) หมู่ที่ 14 [ 31 ก.ค. 2560 ]187
14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา 1 (ชุมชนหนองกราดพัฒนา) หมู่ที่13 [ 31 ก.ค. 2560 ]154
15 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด (จากข้างบ้านนายขม ฟ้าคุ้ม ถึงสี่แยกหอกระจายข่าว หมู่ที่3) ชุมชนหนองกราด [ 28 เม.ย. 2560 ]201
16 การคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล หมู่ที่ 13 ชุมชนหนองยายหอม (ซอยข้างบ้านนางเพลิน ชอบใจ) [ 28 เม.ย. 2560 ]192
17 โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลหมู่ที่13ชุมชนยายหอม (ซอยข้างบ้านนางปริศนา เมียกขุนทด) [ 18 เม.ย. 2560 ]205
18 โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลหมู่ที่13ชุมชนยายหอม (ซอยข้างบ้านนางโข สวยขุนทด) [ 18 เม.ย. 2560 ]152
19 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายแฉล้ม เดชธนาธร) ชุมชนเทวานิมิตหมู่ที่16 [ 10 มี.ค. 2560 ]149
20 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 พ.ย. 2559 ]195
 
หน้า 1|2|3