เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2561 ]309
2 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 13 ธ.ค. 2561 ]337
3 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]338
4 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]344
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ธ.ค. 2561 ]325
6 การแจ้งถมดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]301
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]308
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]325
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 3 ม.ค. 2561 ]322