เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2566 ]22
2 คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ม.ค. 2566 ]20
3 คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2566 ]9
4 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 2 ม.ค. 2566 ]12
5 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก [ 2 ม.ค. 2566 ]19
6 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 1 ม.ค. 2566 ]12
7 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 1 ม.ค. 2566 ]12
8 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 1 ม.ค. 2566 ]12
9 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 3 ม.ค. 2565 ]13
10 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 3 ม.ค. 2565 ]18
11 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 3 ม.ค. 2565 ]11
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2561 ]327
13 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 13 ธ.ค. 2561 ]354
14 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]353
15 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]386
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ธ.ค. 2561 ]342
17 การแจ้งถมดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]321
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]324
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]341
20 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 3 ม.ค. 2561 ]336