เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]59
22 การจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]76
23 การฉีดพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 17 ก.ค. 2566 ]80
24 มาตรฐานตลาดสด 7 ด้าน [ 3 ก.ค. 2566 ]77
25 รายชื่อบุคลากร ณ 1 ต.ค. 2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]107
26 ใบประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]71
27 รายชื่อผู้เข้าอบรม ปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]42
28 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาประชาชน "หนองกราดเกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]121
29 การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]35
30 โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ [ 24 พ.ค. 2566 ]41
31 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ.2555 [ 9 พ.ค. 2566 ]36
32 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2552 [ 2 พ.ค. 2566 ]39
33 สื่อประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ [ 1 พ.ค. 2566 ]38
34 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 1 พ.ค. 2566 ]37
35 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพบร.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]50
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]50
37 เรื่อง แนวทางขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]105
38 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]54
39 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 มี.ค. 2566 ]36
40 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]84
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8