เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้า ณ บริเวรวัดหนองกราด[วันที่ 2024-07-16][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้า ณ บริเวรหน้าวัดหนอง...[วันที่ 2024-07-15][ผู้อ่าน 3]
 
  เข้ารับการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู...[วันที่ 2024-07-14][ผู้อ่าน 4]
 
  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอั...[วันที่ 2024-07-12][ผู้อ่าน 4]
 
  เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "เจาะลึก การจัดทำงบประ...[วันที่ 2024-07-12][ผู้อ่าน 4]
 
  เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการบริหารขยะชุมชน[วันที่ 2024-07-11][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการเสวนา "บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอด่านข...[วันที่ 2024-07-10][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-07-09][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดอ...[วันที่ 2024-07-09][ผู้อ่าน 12]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 3[วันที่ 2024-07-09][ผู้อ่าน 6]
 
  ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด ทุกวันจันทร์[วันที่ 2024-07-08][ผู้อ่าน 3]
 
  การประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐและประชุ...[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 6]
 
  การสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ปี 2567 ณ วัดหนองกร...[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 13]
 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ เพื่อยก...[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิ...[วันที่ 2024-07-04][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ในการป้องกันการ...[วันที่ 2024-07-03][ผู้อ่าน 8]
 
  ร่วมถวายเทียนแผ่น สำหรับหล่อเทียนพรรษาร่วมกับวัดหน...[วันที่ 2024-07-03][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-07-02][ผู้อ่าน 6]
 
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอ...[วันที่ 2024-07-02][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าภายในอาคารโรงเรียนบ้านวังสนวน[วันที่ 2024-07-02][ผู้อ่าน 3]