เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง แนวทางขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จึงให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้ลงทะเบียนได้ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2.ให้อำเภอบูรณาการตำบลหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมืออปท.เป็นหน่วยรับตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและรับอุทธรณ์ผลการพิจารณาฯ

3.หากคุณสมบัติผ่าน ให้แจ้งประชาชนไปยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธกส. ในพื้นที่

4.หากคุณสมบัติไม่ผ่าน ประชาชนมีความประสงค์จะอุทธรณ์ ให้กดยืนยันการอุทธรณ์ในระบบ แล้วแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ดังนี้

4.1 เรื่องที่ดิน ให้ติดต่อขอตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินจังหวัด ในพื้นที่

4.2 เรื่องรายได้เกินเกณฑ์ ให้ติดต่อสรรพากรพื้นที่

4.3 เรื่องเงินฝากในบัญชีเกินเกณฑ์ ให้ติดต่อธนาคารในพื้นที่แล้วกลับบ้านได้

5.การยืนยันตัวตน(ณ ธนาคาร กรุงไทย ออมสิน ธกส)

5.1 ระหว่าง 1 – 26 มีนาคม จะใช้สวัสดิการได้ วันที่ 1 เมษายน 2566

5.2 ระหว่าง 1 – 26 เมษายน จะใช้สวัสดิการได้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (ตกเบิกเดือนเมษายนเพิ่ม 1เดือน)

ขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เรื่อง แนวทางขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 
เรื่อง แนวทางขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
เรื่อง แนวทางขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ