เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1ปี  จึงขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง วิธีการง่ายๆ เพียง  

แกนคิวอาร์โค้ด  ระบบจะเปิดให้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566     เอกสารประกอบ

ขอเชิญบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ