เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีเทศ...[วันที่ 2024-03-23][ผู้อ่าน 20]
 
  งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีเทศบาลตำบลหนองกราด ประจ...[วันที่ 2024-03-23][ผู้อ่าน 14]
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นางรำจิตอาสาทุกคน และพ...[วันที่ 2024-03-23][ผู้อ่าน 12]
 
  ดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้บริเวณห้องน้ำสาธารณะ[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 17]
 
  ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมจัดงานวันฉลอง...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 12]
 
  พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในงานฉลองชัยชนะท้าวสุร...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 21]
 
  พิธีขอขมาย่าโม และคุณหญิงบุญเหลือ[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 18]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนาร...[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 24]
 
  ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณบ้าน นายมานะ เกวขุนท...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 21]
 
  ดำเนินการลอกรางระบายน้ำบริเวณ ซอยบ้านนายประคอง สวย...[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 16]
 
  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่น...[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 15]
 
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เนื่องในวัน...[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 24]
 
  ร่วมพิธีรับถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ...[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 12]
 
  ดำเนินการล้างทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลห...[วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการไปรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริย...[วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 25]
 
  ดำเนินการเป็นวิทยากรอบรมการฝึกเตรียมความพร้อมของคร...[วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 15]
 
  ผู้ป่วยตามที่ได้รับแจ้ง มีอาการไข้สูง หนาวสั่น จึง...[วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินการล้างทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลห...[วันที่ 2024-03-11][ผู้อ่าน 13]