เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  บริการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่สำรวจที่ดิน เพื่อที่จะดำเนินการจัดทำบ่อบำ...[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 14]
 
  บริการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ...[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงข่ายไฟฟ...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 14]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 13[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 26]
 
  ออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาขนผู้เดือดร้อน ผลกระ...[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา...[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 14]
 
  ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่นา ติดกับบ่อขยะของ...[วันที่ 2024-04-25][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมวันเทศบาล[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 20]
 
  บริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาขนผู้เดือดร้อน ผลกระทบจ...[วันที่ 2024-04-23][ผู้อ่าน 9]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม เพื่อ...[วันที่ 2024-04-23][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-04-23][ผู้อ่าน 10]
 
  ดำเนินการออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาขนผู้เดือดร...[วันที่ 2024-04-21][ผู้อ่าน 12]
 
  ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีสูบ...[วันที่ 2024-04-19][ผู้อ่าน 10]
 
  ดำเนินการติดตามการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลห...[วันที่ 2024-04-19][ผู้อ่าน 23]
 
  ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา...[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา...[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2024-04-16][ผู้อ่าน 11]