เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินการทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 3]
 
  ร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครรา...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 4]
 
  พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...[วันที่ 2024-05-14][ผู้อ่าน 6]
 
  ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุ...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการจ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับเกรดบ่อขยะเทศบาล...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 4]
 
  มอบ "ถุงกำลังใจ" (เครื่องอุปโภค บริโภค)[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการเททางลาดชัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้...[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการออกซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตามที่ไ...[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 2]
 
  ร่วมโครงการผู้นำการออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลหนองก...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินการปรับเกรด พร้อมดันขยะบริเวณสองข้างทางเข้าบ...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อเตรียมพิธีมอบพระบรมฉายาลัก...[วันที่ 2024-05-06][ผู้อ่าน 6]
 
  ออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2024-05-05][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดหนองกราด[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 1[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมุ่ที่13[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดหนองกร...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 6]
 
  บริการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่สำรวจที่ดิน เพื่อที่จะดำเนินการจัดทำบ่อบำ...[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 9]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63