เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 15]
 
  ออกตรวจการดำเนินงานเทปูนคอนกรีต [วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 14]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ 3 [วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 14]
 
  ดำเนินการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้งถนนเทศบาลสายใหม่แหลม...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 15]
 
  ดำเนินการ ทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านขายกะทิ[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 16]
 
  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 15]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอื่นๆ[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 10]
 
  การฝึกอบ เพื่อเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ ระดับ EMR ร...[วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 18]
 
  ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณหน้าวัดหนองกราด[วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมและลงนามในบันทึกข้อตกลงในการควบคุมป้องกันโร...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 18]