เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น. [วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 6]
 
  อกตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนหนองกราดวัฒนา[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-12-11][ผู้อ่าน 8]
 
  ร่วมกันตกแต่งรถยนต์ จัดเตรียมสถานที่ และซ้อมรำ เพื...[วันที่ 2023-12-09][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการเก็บเศษอิฐบล็อกที่ได้ตกหล่น พร้อมนำเทไปปร...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 9]
 
  ออกตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 และหมู่ที...[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 7]
 
  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายว...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 9]
 
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้า...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 13 และหมู่ ...[วันที่ 2023-12-04][ผู้อ่าน 10]
 
  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม...[วันที่ 2023-12-01][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กีฑาสีภายในโรง...[วันที่ 2023-11-30][ผู้อ่าน 9]
 
  เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิก...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดหนองกราด[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมถวายกระทง (อาหารปลา) ให้กับทางวัดหนองกราด[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่และออกตรวจงานการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 2 ในบริเ...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 8]
 
  จัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 4]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59