เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือผู...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 20]
 
  ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณหนองบังตา หมู่ที่ 4[วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 20]
 
  การตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบา...[วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 21]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณบ้านผู้ป่...[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 24]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 13 และดำเน...[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 15]
 
  ร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช [วันที่ 2023-10-23][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสระน...[วันที่ 2023-10-23][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมต้อนรับพ่อขาว แม่ขาว ถวายผ้าป่าและถวายน้ำปานะ[วันที่ 2023-10-22][ผู้อ่าน 14]
 
  ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒน...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไข ไฟส่องสว่าง ไฟชะโงกในเขตเ...[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 10]