เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 1]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้รับแจ้ง หมู่ที...[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 1]
 
  ดำเนินการนำรถกระเช้าไปติดตั้งลำโพงหอกระจายข่าว หมู...[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 1]
 
  พิธีตั้งเสาเอก เสาโท บ้านพักของพนักงานเทศบาล ณ เทศ...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 2]
 
  ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามที่ได้รับแจ้...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 10]
 
  ออกให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็...[วันที่ 2024-01-18][ผู้อ่าน 8]
 
  ออกให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 4]
 
  เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนส...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 10]
 
  เข้าร่วมประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2567[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการดับไฟที่ไหม้บ่อขยะ [วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 1]
 
  เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังห...[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 5]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 2]
 
  ออกให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็...[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าอ้อย ติดกับฟาร์มไก่ ตรงข้...[วันที่ 2024-01-14][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 16]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดภายในอาคารอเนกประสงค์ และจัดสถ...[วันที่ 2024-01-11][ผู้อ่าน 6]
 
  ดำเนินการติดตั้งป้ายเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2024-01-11][ผู้อ่าน 4]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59