เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  รับเงินสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแ...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 20]
 
  ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสด และชุมชนใหม...[วันที่ 2023-06-10][ผู้อ่าน 17]
 
  ดำเนินการบริการน้ำให้กับโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวร...[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 17]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2...[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ.ศูนย์พัฒน...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 16]
 
  ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟและสายสื่อสาร[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 18]
 
  การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน[วันที่ 2023-06-05][ผู้อ่าน 15]
 
  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันวิสาขบูชา" ถว...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 18]
 
  พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง แล...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 18]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมกระจกนูน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 18]