เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  พิธีวางศิลาฤกษ์วัดบ้านหาญ และร่วมต้อนรับ นายสยาม ศ...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 68]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน,ก่อนกลับบ้...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 49]
 
  นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด และ พันจ่า...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน,ก่อนกลับบ้...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 51]
 
  พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวั...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ประจำปีง...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 44]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกอ...[วันที่ 2022-12-12][ผู้อ่าน 50]
 
  กองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 (...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 52]