เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 45]
 
  ดำเนินการออกตรวจถนน ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ในเข...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 38]
 
  ดำเนินการซ่อมหอกระจายข่าว[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 34]
 
  ออกบริการเก็บค่าขนมูลฝอยนอกสถานที่[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 33]
 
  ดำเนินการ ทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 39]
 
  ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้สามารถพร้อมใช้งา...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 47]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบล...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 28]
 
  ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณถนนกำลังเอกและบริเวณศาลหล...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม และ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 51]
 
  การแข่งขันส้มตำ-ผัดหมี่ ประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนท...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 40]
 
  ประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 39]