เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 54]
 
  ร่วมต้อนรับ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด ออกติ...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 37]
 
  ร่วมต้อนรับ นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบา...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 32]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สามัยสามัญ สมัยที่ ...[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 31]
 
  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้ง และพิธีถวายพานพุ...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 34]
 
  ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ จะชาล...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ (E-Smart Ser...[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 43]
 
  การประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบังตา หม...[วันที่ 2022-11-19][ผู้อ่าน 32]