เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ร่วมต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 42]
 
  การประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2566[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 34]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณวัดหนองกราด[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 31]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่...[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรม 5ส./Big cleaning day และร่วมปลูกต้นไม้ เพื...[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 36]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมถนนและฝาปิดรางระบายน้ำที่ชำรุด[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 32]
 
  ปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่ในการปรับภูมิทั...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 29]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 25]
 
  ตรวจสอบถนนเทศบาลสายเทวานิมิต[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 25]