เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 28]
 
  ตรวจสอบถนนเทศบาลสายเทวานิมิต[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 28]
 
  เจ้าหน้าที่ (กสทช. ) สุ่มตรวจการขออนุญาตใช้คลื่นคว...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 34]
 
  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องก...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 39]
 
  ออกระงับเหตุไฟไหม้บ่อขยะ[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 43]
 
  ดำเนินการนำน้ำส่งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 32]
 
  ตรวจสอบ เรื่อง ร้องเรียนใบไผ่ลุกล้ำ[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 28]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ เพื่อปรับปรุง...[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 36]
 
  พิธีเปิดกีฬาฟุตซอลหนองกราดคัพ ครั้งที่ 20 ณ สนามกี...[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 24]
 
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ประสุขอำเภอชุมพวง[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 27]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดและเติมน้ำห้องน้ำสาธารณะ[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 44]
 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 51]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบ...[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 43]
 
  การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 33]
 
  ทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 49]
 
  ดำเนินการออกตรวจถนน ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ในเข...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 41]
 
  ดำเนินการซ่อมหอกระจายข่าว[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 37]
 
  ออกบริการเก็บค่าขนมูลฝอยนอกสถานที่[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 36]
 
  ดำเนินการ ทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 42]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58