เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 19]
 
  งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 12]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 14]
 
  ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกราด[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 14]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 14]
 
  ดำเนินการขุดลอกท่อน้ำเสียภายในตลาดสด เพื่อแก้ไขปัญ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 14]
 
  เข้าร่วมคณะทำงานรับ-จ่าย อุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรั...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 22]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวรถนนหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 29]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 20]
 
  การประชุมรับฟังการชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 20]
 
  การสำรวจ ตรวจ จุดเสี่ยง และสภาพแวดล้อม ภายในและภาย...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 21]