เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 10]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 156]
 
  ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการสร้างเสริมค...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 195]
 
  ดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 121]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบลตำบลหนองกรา...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 140]
 
  ดำเนินการช่วยกันทำฝายน้ำล้นประตูบ่อน้ำเสีย ในเขตเท...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 109]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รั...[วันที่ 2022-05-21][ผู้อ่าน 119]
 
  เรื่อง ซอ่มแซมไฟแสงจันทร์ บริเวณถนนหลวง 2217 ดับหล...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 124]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลหนองก...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 112]
 
  ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด หมู่...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 109]
 
  เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒ...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 111]