เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]32
2 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตครอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ม.ค. 2566 ]68
3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ม.ค. 2566 ]64
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]91
5 จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2566 ]76
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]61
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]50
8 ข้อกำหนดจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ดำเนินการภายในหน่วยงาน [ 9 มี.ค. 2565 ]32
9 จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]55
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2565 ]43
11 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2564 ]52