เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตครอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตครอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตครอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตครอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ