เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด

    รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด    เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ