เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ [ 25 ม.ค. 2567 ]8
2 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 17 ม.ค. 2567 ]3
3 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2567 ]6
4 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 ม.ค. 2567 ]5
5 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2567 ]4
6 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง ขออนญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ [ 10 ม.ค. 2567 ]3
7 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง ขออนญาตจัดตัังสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ม.ค. 2567 ]3
8 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2566 ]54
9 คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ม.ค. 2566 ]53
10 คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2566 ]48
11 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 2 ม.ค. 2566 ]46
12 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก [ 2 ม.ค. 2566 ]58
13 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 1 ม.ค. 2566 ]47
14 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 1 ม.ค. 2566 ]44
15 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 1 ม.ค. 2566 ]41
16 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 3 ม.ค. 2565 ]46
17 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 3 ม.ค. 2565 ]46
18 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 3 ม.ค. 2565 ]42
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2561 ]374
20 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 13 ธ.ค. 2561 ]393
 
หน้า 1|2