เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  จัดเตรียมสถานที่จัดงาน ฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุ...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 221]
 
  ออกบริการและรับชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 265]
 
  ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และโรงรถดับเพลิงเทศบา...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 265]
 
  ออกให้บริการและรับชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 362]
 
  กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ไดดำเนินการซ่อมแซมฝาท่...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 246]
 
  มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรา...[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 255]
 
  ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 241]
 
  ออกบริการส่งน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด หมู่ที่ ...[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 171]
 
  ล้างทำความสะอาดบริเวณศาลาข้างอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนาร...[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 156]
 
   กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟชะโงก ในเขตเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 155]
 
  ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 160]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายหญิง อ...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 144]