เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ออกตรวจสอบสำรวจถนนแต่ละเส้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อถนนหล...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 171]
 
  ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำ...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 141]
 
  ดำเนินการถมดินกลบขยะพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ [วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 152]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบบระบายน้ำหมู่ที่ 3 และซ่อม...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการกิจกรรม 5ส./Big cleaning day[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 15]
 
  ร่วมรณรงค์ประหยัดไฟ[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 18]
 
  สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ทต.หนองกราด[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 20]
 
  ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 18]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 166]
 
  ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการสร้างเสริมค...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 213]
 
  ดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 130]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบลตำบลหนองกรา...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 130]