เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เขตเลือกตั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด  เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด     เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เขตเลือกตั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2564