เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


คุณสมบัติและลักษณะต้องห้า หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

    รายละเอียดข่าว

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้า หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    เอกสารประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้า หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564