เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ระกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่เสี่ยงที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่เสี่ยงที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค และมิให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับบุตคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้    เอกสารประกอบ ระกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่เสี่ยงที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2563