เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้วยปรากฏว่าถสานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีผู้ป่วยโรคโควิด 19 จากการแพร่ของโรคละลอกใหม่ จำนวน 85 คน โดยพบว่าผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวน่าเชื่อได้ว่่ามีการติดเชื้อจากบ่อนการพนัน และผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูลการเดินทาง ทำให้ยากลำบากต่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่ของโรคโควิด 19 ซึ่งสถานการณ์ดัวกล่าวอาจทำให้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและมิให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้

จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จะต้องปฏิบัติ ตามมาตรการนี้    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563