เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด

    รายละเอียดข่าว

การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด
ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

    เอกสารประกอบ

การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ